ALPHA

Vad är meningen med livet?

Är den kristna tron tråkig, osann och irrelevant eller

har den något att erbjuda den moderna människan?

Om DU vill diskutera dessa och andra frågor är en Alpha-kurs kanske något för Dig?

En Alpha-kurs omfattar 12 tillfällen och ett veckoslut med måltidsgemenskap, föredrag och samtal.

SÖNDAGAR ojämn vecka kl.13.00 i församlingshemmet

För närmare information och anmälan-med tanke på maten.

Ring Christina Östman Rolandsson 070-710 36 50 eller maila:

christina.ostman.rolandsson@svenskakyrkan.se