Föräldramöte konfirmander 24 februari

Välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst kl. 11.00.

Därefter kyrkkaffe i församlingshemmet med information.

Hälsningar kyrkoherde Lasse Svärd