Kontakt

Kontakta oss & Hitta hit

Använd kontaktformuläret för mer generella frågor eller kontakta respektive person direkt.

Kyrkoherde
Anders Hansén                                  070 920 19 40  anders.hansen@svenskakyrkan.se

 

 

Komminister
Christina Östman Rolandsson
070 710 36 50
christina.ostman.rolandsson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkokamrer
Marianne Adolfsson
08 530 400 73
kamrer@sorundakyrka.se

Kyrkoskrivare
Anne-Sofie Nyman
08 530 400 17
pastorsexp@sorundakyrka.se

Kyrkomusiker
Magnus Luthman
070 915 26 03

Kyrkvaktmästare/Verksamhet
Maud Sjödén
070 359 38 70
kyrkvaktmastare@sorundakyrka.se

Kyrkogårdsvaktmästare
Anki Ekbom
072 022 98 91
kyrkogard@sorundakyrka.se

Kyrkogårdsarbetare

Thomas Larsson

Mikael Gustafsson

Kyrkorådets ordf.
Christina Bergendahl
070 964 05 40

Kyrkofullmäktiges ordf.
Kerstin Gustafsson
070 570 09 38

Kyrkogårdsutskottets ordf.
Åke Jonsson
08 530 445 72

Begravningsombud
Camilla Elmius
073 616 73 09

Kontakta oss

Hitta hit