Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

Augusti

Sön 11 kl.11.00 Mässa kyrkan Östman Rolandsson
Tis  13 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Hansén
Sön 18 kl.16.00 Taizémässa kyrkan Hansén
Tis  20 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Hansén
Sön 25 kl.11.00 Gudstjänst kyrkan Hansén

 

September 

Sön   1 kl.11.00   Gudstjänst kyrkan Östman Rolandsson
Tis    3 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Östman Rolandsson
Lör   7 kl.11.00-15.00 Medeltidsdag kyrkans parkering med omnejd  
Sön   8 kl.11.00 Mässa kyrkan Hansén
Tis  10 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Hansén
Sön 15 kl.11.00 Mässa kyrkan Östman Rolandsson
Tis   17 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Östman Rolandsson
Sön 22 kl.11.00 Gudstjänst kyrkan Hansén
Tis  24 kl.08.30 Morgonmässa INSTÄLLD    
Sön 29 kl.11.00 Familjemässa kyrkan Östman Rolandsson Mathilda och barnkören

  Med reservation för ändringar.

 

Återkommande verksamheter till hösten 2019 

 

Måndagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Måndagar kl.10.30-11.00 Babyrytmik,
med Mathilda Kurtsson
Klockargården
Måndagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Måndagar kl.13.00-14.00 Glädjekören övar Församlingshemmet
Måndagar kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer) Församlingshemmet
Onsdagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Onsdagar kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar Församlingshemmet
Fredagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år) Klockargården
Lördagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år)  Klockargården