Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

Februari

Sön 09 kl.16.00 Taizémässa Kyrkan Hansén, Luthman, Kyrkokör
Tis 11 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.12.00 Syföreningen Församlingshem  
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Sön 16 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.13.00  Alpha Församlingshem Ö-Rolandsson
Tis  18 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 19 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön  23 kl.11.00 Högmässa Kyrkan Hansén, Luthman, Kyrkokör
Tis  25 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 26 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  

Mars

Sön 01 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.13.00 Alpha Församlingshem Ö-Rolandsson
Tis 03 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 04 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 08 kl.11.00 Högmässa Kyrkan Hansén
Tis 10 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.12.00 Syföreningen Församlingshem  
Ons 11 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 15 kl.11.00 Familjegudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson, Luhman, Kurtsson, Barnkör
    kl.13.00 Alpha Församlingshem  
Tis 17 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 18 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 22 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Hansén, Luthman. Kyrkokören
Tis 24 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 25 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 29 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.13.00 Alpha   (sista) Församlingshem Ö-Rolandsson

Med reservation för ändringar.

 

Återkommande verksamheter hösten 2019 

 

Måndagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten               Klockargården
Måndagar kl.10.30-11.00 Babyrytmik, Mathilda K.       Klockargården
Måndagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet   Klockargården
Måndagar kl.13.00-14.00 Glädjekören övar            Församlingshemmet
Måndagar kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer)    t Församlingshemmet
Tisdagar   kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården
Onsdagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar                  Församlingshemmet
Fredagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Fredagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år) Klockargården
Lördagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år)  Klockargården
Söndag    kl.13.00 ALPHA, ojämna veckor Församlingshem