Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

September 

Sön  15 kl.11.00 Mässa Kyrkan Östman Rolandsson
Tis  17 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Östman Rolandsson
Sön  22 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Hansén
Mån  23 kl.09.00 Barnverksamheten INSTÄLLD  
    kl.14.00 Em verksamheten INSTÄLLD  
Tis 23 kl.08.30 Morgonmässa  INSTÄLLD  
    kl.14.00 Samtalsgrupp INSTÄLLD  
Ons 24 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Hansén
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 29 kl.11.00 Familjegudstjänst Kyrkan Östman Rolandsson, Kurtsson, barnkör
    kl.13.00 Alpha prova på Församlingshem Östman Rolandsson

Oktober

Tis    1 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Östman Rolandsson
Ons    2 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön    6 kl.11.00 Mässa Kyrkan Svärd
Tis    8 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Östman Rolandsson
Ons    9 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Luthman
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön  13 kl.11.00 Ekumenisk högmässa Kyrkan Östman Rolandsson, Luthman, Kyrkokör
    kl.13.00 ALPHA    prova på Församlingshem Östman Rolandsson
Tis   15 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Östman Rolandsson
Ons   16 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön  20 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Hansén, Babords Halsar
Tis  22 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.14.00 Samtalsgrupp klockargården Östman Rolandsson
Ons  23 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Hansén
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön  27 kl.11.00 Mässa Kyrkan Östman Rolandsson
Tis  29 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Östman Rolandsson
Ons  30 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Luthman
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  

  Med reservation för ändringar.

 

Återkommande verksamheter till hösten 2019 

 

Måndagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Måndagar kl.10.30-11.00 Babyrytmik,
med Mathilda Kurtsson
Klockargården
Måndagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Måndagar kl.13.00-14.00 Glädjekören övar Församlingshemmet
Måndagar kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer) Församlingshemmet
Onsdagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Onsdagar kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar Församlingshemmet
Fredagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år) Klockargården
Lördagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år)  Klockargården