Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

November

Sön 17 kl.11.00 Mässa Kyrkan Hansén
Tis 19 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
Ons 20 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Magnus
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 24 kl.11.00 Ekumenisk gudstjänst Gudby kyrkan Östman Rolandsson, Luthman, Wåhleman
    kl.13.00 Alpha Församlingshem Östman Rolandsson
Tis 26 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.12.00 Syföreningen Församlingshem  
Ons 27 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Östman Rolandsson
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  

December 

Sön 01 kl.11.00 Festgudstjänst Kyrkan Hansén, Ö-Rolandsson, Luthman, Kyrkokören
    kl.12.30 Syföreningens Julmarknad Församlingshem  
Mån 02 kl.19.00 Julkonsert Kyrkan kören JOY VOICE
Tis 03 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
  03 kl.12.00 Syförening Församlingshem  
Ons 04 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Luthman
  04 kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön 08 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Östman Rolandsson
Tis 10 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Östman Rolandsson
Ons 11 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan Hansén
  11 kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Fre 13 kl.18.00 Luciatåg Kyrkan M.Kurtsson med Glädjekör, Barnkör
Sön 15 kl.16.00 Taizémässa Kyrkan Hansén
Tis 17 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
Sön 22 kl.11.00 Mässa Kyrkan Östman Rolandsson
Tis 24 kl.10.00 Julkrubba Kyrkan Östman Rolandsson
  24 kl.23.00 Midnattsmässa Kyrkan Östman Rolandsson
Ons 25 kl.07.00 Julotta Kyrkan Hansén
Tors 26 kl.16.00 Julkonsert Kyrkan Mälardalens Flöjt ensemble
Sön 29 kl.11.00 Mässa Kyrkan Hansén

Med reservation för ändringar.

Återkommande verksamheter hösten 2019 

 

Måndagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Måndagar kl.10.30-11.00 Babyrytmik,
med Mathilda Kurtsson
Klockargården
Måndagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Måndagar kl.13.00-14.00 Glädjekören övar Församlingshemmet
Måndagar kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer) Församlingshemmet
Tisdagar   kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården
Onsdagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Onsdagar kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar Församlingshemmet
Fredagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år) Klockargården
Lördagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år)  Klockargården
Söndag    kl.13.00 ALPHA, ojämna veckor Församlingshem