Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

 

September

Sön 23 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkan, Svärd
Tis 25 kl 18:30 Samtalsgrupp med Christina Östman Rolandsson. Klockargården
Sön 30 kl 11.00 Gudstjänst m nattvard Kyrkan, Ch Ötman Rolandsson

Oktober

Sön 7 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkan. Svärd
Sön 14 kl 11.00 Gudstjänst m nattvard Kyrkan
Sön 21 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkan. Svärd
Sön 28 kl 11.00 Gudstjänst m nattvard  Kyrkan

November

Lör 3 kl 18.00 Minnesgudstjänst Kyrkan, Svärd
Sön 4 kl 11.00 Gudstjänst m nattvard Kyrkan, Svärd
Sön 11 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkan
Sön 18 kl 11.00 Gudstjänst m nattvard Kyrkan, Svärd
Sön 25 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkan

Återkommande verksamhet
 2018

Måndagar kl. 13.00-14.00

Glädjekören övar

 

Församlingshemmet

Måndagar kl. 15.00-16.00

Barnkören övar (Läs mer)

 

Församlingshemmet

Måndagar kl 11.00-11.30

Babyrytmik,
m Mathilda Kurtsson

 

Klockargårdan

Tisdagar kl. 8.30-9.00

Morgonmässa Kyrkan

Tisdagar kl. 18.30

Samtalsgrupp med Christina Östman Rolandsson  Klockargården
Onsdag kl 12.00

Middagsbön med sopplunch.               
Startar i 26 september

Kyrkan/Församlingshemmet

Onsdagar  kl. 19.00-21.00

Kyrkokören övar

Församlingshemmet

Fredagar kl 18-22

Kyrkans ungdomar

Startar fredag 5 oktober

Klockargården

Måndag, onsdag kl 9.30-11.30

Barnverksamhet Klockargården