Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

Januari 2019

Tis    1 kl 11.00 Mässa                         kyrkan C. Östman Rolandsson
Sön  6 kl 11.00 Gudstjänst                  kyrkan L. Svärd
Sön 13 kl.11.00 Mässa                         kyrkan

C. Östman Rolandsson

Sön 20 kl.11.00 Ekumenisk mässa      kyrkan

C. Östman Rolandsson      B.Wåhleman

Sön 27 kl. 11.00 Gudstjänst                  kyrkan L. Svärd

Februari

Sön   3 kl.11.00 Mässa                          kyrkan C. Östman Rolandsson, kyrkokören medverkar
Sön 10 kl.11.00 Gudstjänst                   kyrkan L. Svärd
Sön 17 kl.11.00 Mässa                          kyrkan C. Östman Rolandsson
Sön 24 kl.11.00 Gudstjänst                   kyrkan L. Svärd

Mars

Sön   3 kl.11.00

            kl. 18.00

Mässa                          kyrkan

Taizemässa                  kyrkan

C. Östman Rolandsson

C.Östman Rolandsson kyrkokören medverkar

Sön 10 kl.11.00 Gudstjänst                   kyrkan   L. Svärd
Sön 17 kl.11.00 Mässa                          kyrkan C. Östman Rolandsson
Sön 24 kl.11.00 Gudstjänst                   kyrkan    L.Svärd
Sön 31 kl.11.00 Mässa                          kyrkan C. Östman Rolandsson

Återkommande verksamhet
 2018

Måndagar kl. 13.00-14.00

Glädjekören övar

Start 21/1-2019

Församlingshemmet

Måndagar kl. 15.00-16.00

Barnkören övar (Läs mer)

Start 21/1-2019

Församlingshemmet

Måndagar kl 11.00-11.30

Babyrytmik,
m Mathilda Kurtsson

 

Klockargårdan

Tisdagar kl. 8.30-9.00

Morgonmässa Kyrkan

Tisdagar kl. 18.00-19.30

Samtalsgrupp med Christina Östman Rolandsson  Klockargården
Onsdag kl 12.00

Middagsbön med sopplunch. Start 27/2-2019

 

Kyrkan/Församlingshemmet

Onsdagar  kl. 19.00-21.00

Kyrkokören övar

Församlingshemmet

Fredagar kl 18-22

 

Kyrkans ungdomar

 

Klockargården

Måndag, onsdag kl 9.30-11.30

Barnverksamhet start 21jan 2019 Klockargården