Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

Januari 2020

Sön 26 kl.11.00 Ekumenisk Gudstjänst Gudby kyrkan Hansén, Luthman, Wåhleman
Tis 28 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson

Februari

Sön 02 kl.11.00 Familjegudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson, Luthman, Kurtsson, Barnkör
Tis 04 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Sön 09 kl.16.00 Taizémässa Kyrkan Hansén, Luthman, Kyrkokör
Tis 11 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.12.00 Syföreningen Församlingshem  
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Sön 16 kl.11.00 Gudstjänst Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.13.00  Alpha Församlingshem Ö-Rolandsson
Tis  18 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Ö-Rolandsson
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 19 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  
Sön  23 kl.11.00 Högmässa Kyrkan Hansén, Luthman, Kyrkokör
Tis  25 kl.08.30 Morgonmässa Kyrkan Hansén
    kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården Ö-Rolandsson
Ons 26 kl.12.00 Middagsbön Kyrkan  
    kl.12.30 Sopplunch Församlingshem  

 

Med reservation för ändringar.

 

Återkommande verksamheter hösten 2019 

 

Måndagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten              terminsstart 13/1 2020 Klockargården
Måndagar kl.10.30-11.00 Babyrytmik, Mathilda K.      terminsstart 13/1 2020 Klockargården
Måndagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet   terminsstart 13/1 2020 Klockargården
Måndagar kl.13.00-14.00 Glädjekören övar                 terminsstart 13/1 2020 Församlingshemmet
Måndagar kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer)    terminsstart 13/1 2020 Församlingshemmet
Tisdagar   kl.14.00 Samtalsgrupp Klockargården
Onsdagar kl.09.00-12.00 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar kl.14.00-17.00 Eftermiddags verksamhet Klockargården
Onsdagar kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar                 terminsstart 22/1 2020 Församlingshemmet
Fredagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år) Klockargården
Lördagar  kl.18.00-22.00 Ungdomsverksamhet (12-19år)  Klockargården
Söndag    kl.13.00 ALPHA, ojämna veckor Församlingshem