Aktuellt

Verksamhetskalender:

Obs. Kyrkkaffe serveras efter mässa/gudstjänst som är på söndagar kl 11.00

Juli

Sön  21 kl.16.00 Taizémässa kyrkan Hansén
Ons  24 kl.19.00 Sommarkvälls musik kyrkan Anders Ellman Trio
Sön  28 kl.11.00 Mässa kyrkan Hansén
Tis   30 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan Hansén

Augusti

Sön    4 kl.11.00 Friluftsgudstjänst

RUMMELTORP        avfärd från kyrkans parkering kl.10.20

Hansén
Tis    6 kl.08.30 Morgonmässa  kyrkan Östman Rolandsson
Sön  11 kl.11.00 Mässa kyrkan Östman Rolandsson
Tis  13 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan  
Sön 18 kl.16.00 Taizémässa kyrkan Hansén
Tis  20 kl.08.30 Morgonmässa kyrkan  
Sön  25 kl.11.00 Gudstjänst kyrkan Hansén

   Med reservation för ändringar.

 

Återkommande verksamhet
 2019

Måndagar kl.09.00-11.30  Barnverksamheten Klockargården
Måndagar  kl.11.00-11.30 Babyrytmik,
med Mathilda Kurtsson
Klockargården
Måndagar  kl.13.00-14.00 Glädjekören övar Församlingshemmet
Måndagar  kl.15.00-16.00 Barnkören övar (Läs mer) Församlingshemmet
Tisdagar    kl.08.30-09.00 Morgonmässa Kyrkan
Tisdagar    kl.18.00-19.30 Samtalsgrupp med Christina Östman Rolandsson  Församlingshemmet
Onsdagar  kl.09.00-11.30 Barnverksamheten Klockargården
Onsdagar  kl.12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkan/Församlingshemmet
Onsdagar  kl.19.00-21.00 Kyrkokören övar Församlingshemmet
Fredagar   kl.18.00-22.00 Kyrkans ungdomar Klockargården